Saturday, May 10, 2008

some of my figurines/ bazı heykelciklerim


clay figurines made in different years.
değişik yıllarda yaptığım seramik heykelcikler.

No comments: