Wednesday, August 27, 2008

on the train/trende


we were on a train back to istanbul and I just felt sick...

Sladkor/Sugar/Şeker

These are very old sugar packs. Interestingly they are still full and once belonged to my grandmother, who, was taking trips regularly to foreign countries and probably kept them on one of her journeys. I don't know if the sugar in it is still edible. and finally sldakor means sugar I guess :)

Bunlar çok eski şeker paketleri. ilginç olan hala dolular. bir zamanlar anneanneme aitlerdi. kendisi yabancı ülkelere düzenli gezilere giderdi büyük ihtimalle de onlardan birinde aldı bu paketleri. içindeki şeker hala yenilebilir mi bilmiyorum. son olarak da sladkor şeker demek sanırım :)

Monday, August 25, 2008

sebastian's studio / sebastian'ın atölyesiFinally I colored it as I promised. Original drawing is made by Sebastian. link
Sonunda söz verdiğim gibi renklendirdim. Orjinal çizim Sebastian tarafından yapılmıştır.

Friday, August 08, 2008

you don't scare me / beni korkutmuyorsun


about fears - artrage
korkular hakkında - artrage

Thursday, August 07, 2008

Ctrl+Alt+Del

I am stuck! doesn't life has this command to switch to another operation!! -artrage
sıkıştım! hayatın başka operasyona geçmek için bu komutu yok mu? -artrage

I'm fucked up

sometimes don't you feel that way too, all messed and fucked up.. again an artrage work of mine.
siz de bazen böle madara olmuş hissetmez misiniz.. başka bir artrage işim.

Sunday, August 03, 2008

Gruesome Elevator Syndrome/ İğrenç Asansör Sendromu

artrage sketch depicting a fear or distress - of really gruesome elevators
gerçekten iğrenç asansörlerden sıkılmayı veya korkmayı resmeden artrage eskizi