Monday, March 16, 2009

Colored illustrations/Renklendirilmiş illustrasyonlar

Coloring is finished and here they are. In fact they are two different illustrations but I put them together in Photoshop to create a wholeness. Hope you like it.
Renklendirme bitti ve karşınızdalar. Aslında bunlar iki değişik illustrasyon fakat bütünlük oluştursunlar diye Photoshopta tek bir resim haline getirdim. Umarım beğenirsiniz.

Two illustrations on the way /Pek yakında iki illustrasyon

I am continuing my masters degree thesis after a three year break. Meanwhile when I get bored,
I sometimes spend my time on creating growing gifts for Facebook. Meaning that I wasn't able to do any illustrations recently. Soon this will change.! :)
Üç yıl aradan sonra yüksek lisans tezime devam ediyorum. Bu arada sıkılırsam Facebook için "growing gifts"ler üretiyorum. Yani bir süredir herhangi bir illustrasyon yapamıyordum. Bu durum yakında değişecek.! :)
Here are two diferent illustrations. I am still busy with the coloring.
İki değişik illustrasyon yaptım. Hala renklendirmeleri ile meşgulum.